predstavitev  ¦  seznam rastlin  ¦  triglavske cvetke   ¦   narava  ¦  Velo polje  ¦  o projektu   
Triglavski narodni park  ¦  Natura 2000 v Sloveniji


Pašna planina Velo polje

Velo polje je najvišja delujoča bohinjska planina. V pisnih virih je prvi omenjena v 16. stoletju. Nekoč so tu pasli živino kmetje in kosezi iz srenje Studor. Kasneje je planino prevzela srenja Češnjica – živinorejci s Podjelja in Koprivnika, ki vztrajajo še danes. O svetem Jakobu so majerji in majerce prignali živino na Velo polje iz nižjih senožetnih planin. Temu so rekli basenga. S sabo so prinesli vse potrebno za delo in bivanje. Danes na planini prevladuje govedo, nekoč pa so pasli tudi koze in ovce, ponavadi so zredili tudi nekaj svinj. Do konca avgusta ali začetka septembra so pastirji ostali na planini, kjer so pasli živino – vsak dan na drugem kraju, molzli in izdelovali sir, mohant, skuto, maslo, nekoč tudi sirčke ožemke. Prostega časa je bilo malo. Vsak konec tedna je prišel kdo od domačih iz doline, da je prinesel hrano in odnesel pridelane mlečne izdelke.


Društvo JARINA Bohinj
jarina.bohinj@europe.com