predstavitev  ¦  živali  ¦  rastline  ¦   življenjski prostori ¦  o projektu  ¦  Triglavski narodni park  ¦  Natura 2000 v Sloveniji
Natura 2000 je naravovarstveni program Evropske zveze, ki v mrežo povezuje območja najbolj dragocene narave v Evropi. V teh območjih živijo evropsko pomembne rastlinske in živalske vrste, izbrane na podlagi znanja naravoslovcev cele Evrope in določene z mednarodnimi predpisi. Namen mreže Natura 2000 je, da se na evropski celini varuje in ohranja velike vrednote mednarodnega pomena, ki so jih z zdravim in spoštljivim odnosom do narave uspeli ohraniti naši predniki, hkrati pa omogoča uravnotežen razvoj človekovih dejavnosti na območjih, kjer je človek naravo že močneje spreminjal.

V Bohinju je dragocenosti evropskega pomena veliko. Izstopajo nekatere rastlinske in živalske vrste, šotna barja na Pokljuki in Jelovici in visokogorje z apnenastimi podi in ruševjem.


Društvo JARINA Bohinj
jarina.bohinj@europe.com