predstavitev  ¦  živali  ¦  rastline  ¦   življenjski prostori ¦  o projektu  ¦  Triglavski narodni park  ¦  Natura 2000 v Sloveniji


NATURA 2000 v BOHINJU - RASTLINE

Lepi čeveljc. Cvet lepega čeveljca je največji med cvetovi evropskih orhidej. Značilna in prepoznavna oblika cvetov, po kateri ima ta orhideja ime, se nam kaže v živo rumeni, vrečasto oblikovani medeni ustni. Suličasti listi cvetnega odevala so rdečerjavi. Lepi čeveljc raste ob gozdnih robovih ter v svetlih gozdovih, cveti pa od konca maja do konca junija. V Sloveniji spada med alpske vrste. Velja za zelo ogroženo vrsto. Ogrožajo ga vsesplošno onesnaževanje narave, razdrobljenost življenjskih prostorov, pritisk rekreacije in pogozdovanje. Nabiranje za šopke je zaradi visoke ozaveščenosti ljudi o redkosti te rastline zadnja leta upadlo.


Bertolonijeva orlica je endemit jugozahodnih Alp. Njene modre do modrovijoličaste kimaste cvetove lahko občudujemo v drugi polovici junija, v juliju in v prvi polovici avgusta. Ostroge cvetnih listov so za razliko od drugih vrst orlic le malo ukrivljene ali celo ravne. Listi zunanjega cvetnega odevala so dolgi tudi čez 3 cm, široki največ pol toliko. Notranje odevalo je skupaj z ostrogo daljše od 2 cm. Najdemo jo na kamntih traviščih, grušču ter skalnih razpokah, in sicer od 800 do 2000 m nadmorske višine. Pri nas jo srečamo v Kamniško-Savinjskih Alpah in v Julijcih. Največ rastišč je na grebenu Črna prst – Rodica, kjer se ponavadi pojavlja v melišnih združbah.


Društvo JARINA Bohinj
jarina.bohinj@europe.com